Zin in Lezen

Spelverhalen als basis voor zinvolle lees- en schrijfactiviteiten

Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groepen 3 en 4 verbeteren en beter laten aansluiten bij het aanbod in de kleutergroepen en bij de betekenissen van de kinderen.

Tijdens deze cursus leer je hoe je kinderen kunt leren lezen en schrijven middels een inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte aanpak als alternatief voor het volgen van een aanvankelijk leesmethode (OGO). Ook is het goed mogelijk om vanuit een betekenisvol thema, elementen van deze aanpak te realiseren in je groep, naast de lijn van je huidige methode. Dat betekent wel dat er keuzes gemaakt worden binnen de huidige methode door de leerkrachten. 

Deze aanpak wordt goed omschreven in het in 2017 verschenen boek: ‘Lezen en schrijven doe je samen’ (Pompert, 2017). Dit boek beschrijft een ontwikkelingsgerichte aanpak voor het lees-schrijfonderwijs in de groepen 3 en 4. De speltheorie van Bert van Oers en de ideeën van oa Jan Berenst over lezen en schrijven worden volop benut.
Ook is er in 2018 een film gemaakt over een meertalige groep 3 waarbij deze aanpak concreet wordt en enorm zal inspireren! In de vervolgfilm wordt duidelijk hoe de overgang naar groep 4 wordt gemaakt.

Doelstellingen

  • Kennis maken met de 10 ingrediënten van deze aanpak en leren deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk
  • Kan je een rijke speel-leesontwikkeling inrichten voor alle kinderen, samen met kinderen
  • Kan je betekenisvolle lees-en schrijfactiviteiten bij de sociaal-culturele praktijken ontwerpen
  • Leren wat deze aanpak betekent voor jouw rol als leerkracht, waarbij je gebruik maakt van het vierveldenmodel.

Doelgroep en niveau
Leerkrachten primair onderwijs

Duur
Deze basiscursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur

Studiebelasting
Volgen van de bijeenkomsten: 9 uur
Lezen van het boek ‘Lezen en schrijven doe je samen’ en literatuur: 6 uur
Reflectie op de praktijkopdrachten: 3 uur

Aan te schaffen materialen
Boek: Lezen en schrijven doe je samen, Pompert 2017

Maatwerk:

Broers Onderwijsadvies kan bovenstaand aanbod voor u uitvoeren, ook (vervolg) bijeenkomsten op maat en individuele groepsbezoeken/ beeldcoachen zijn mogelijk.