TINK: Training Taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang

TINK versterkt de interactievaardigheden en de taalvaardigheden van pedagogisch medewerkers. Dit is van belang omdat goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze vaardigheden worden ingezet om kinderen een goede emotionele en educatieve ondersteuning te bieden. Voor een goede interactie is het nodig dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, interactief en correct is (streven naar taalniveau 3F). In de training staan zes cruciale interactievaardigheden centraal:TINK

  • Sensitieve responsiviteit
  • Autonomie respecteren
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en uitleggen
  • Positieve interacties tussen kinderen begeleiden
  • Ontwikkelingsstimulering

In 8 bijeenkomsten staan casussen uit de praktijk centraal en wordt een verbinding gelegd met de theorie. Met behulp van kijkwijzers, actiekaarten en video-coaching kunnen de deelnemers de interactievaardigheden herkennen en bewust hanteren. Tijdens teambijeenkomsten staat kritisch reflecteren op het handelen in de praktijk centraal.

Het ministerie van SZW stelt subsidie beschikbaar voor pedagogisch medewerkers om de TINK-training te volgen. Aanvragen van de subsidie kan bij het Agentschap SZW. De vierde periode voor deze subsidieaanvraag liep van 2 januari tot en met 30 april 2018.

TINK-folder

Bekijk de TINK-folder

TINK