Zin in Lezen: leren lezen en schrijven op OGO-wijze

Spelverhalen als basis voor zinvolle lees- en schrijfactiviteiten

Vaak lijkt technisch lezen in groep 3 meer op een wedstrijd DMT-lezen dan op lekker lezen met veel plezier. Technisch lezen lijkt een doel op zich geworden, waardoor kinderen hun betrokkenheid en motivatie voor lezen verliezen.

Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groepen 3 en 4 verbeteren en beter laten aansluiten bij het aanbod in de kleutergroepen en bij betekenissen van kinderen. Door hoge betrokkenheid op interessante spelverhalen en inhouden, waarbij allerlei genres teksten en boeken horen, ontstaat de drive om te willen (leren) lezen en te blijven lezen. Dit is een proces dat reeds in de groepen 1-2 start. Daar ligt het accent op betekenisvol en interessant (onderzoekend) spel en het functioneel inzetten van boeken, teksten en schrijfsels om dit spel te verdiepen en te verrijken.

Tijdens een maatwerktraject leer je, hoe kinderen leren lezen en schrijven middels een inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte aanpak (OGO) als alternatief voor het volgen van een aanvankelijk leesmethode. Natuurlijk is ook technisch lezen een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Ook is het goed mogelijk om vanuit een betekenisvol thema, elementen van deze aanpak te realiseren in je groep, naast de lijn van je huidige methode. Dat betekent wel dat er keuzes gemaakt worden binnen de huidige methode door de leerkrachten. Deze aanpak wordt goed omschreven in het in 2017 verschenen boek: ‘Lezen en schrijven doe je samen’ (Pompert, 2017). Dit boek beschrijft een ontwikkelingsgerichte aanpak voor het lees-schrijfonderwijs in de groepen 3 en 4. De speltheorie van Bert van Oers en de ideeën van oa Jan Berenst over lezen en schrijven worden volop benut.
In 2018 is er een film gemaakt over een meertalige groep 3 waarbij deze aanpak concreet wordt en enorm zal inspireren! In de vervolgfilm wordt duidelijk hoe de overgang naar groep 4 wordt gemaakt.

Doelstellingen van een maatwerktraject kunnen zijn:

  • Inzicht krijgen in de tien bouwstenen van deze OGO aanpak en deze leren te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
  • Inrichten van een rijke thematische speel-leesomgeving voor alle kinderen, samen met kinderen.
  • Ontwerpen van betekenisvolle spel-taal-lees- en schrijf activiteiten bij sociaal-culturele praktijken voor de groepen 1-2.
  • Ontwerpen van betekenisvolle spel-taal-lees-en schrijfactiviteiten bij sociaal-culturele praktijken voor groep 3 (en 4).
  • Leren wat deze aanpak betekent voor jouw rol als leerkracht, waarbij je gebruik maakt van het vierveldenmodel. Dit model geeft aan welke elementen er in elke (lees-taal)-activiteit aanwezig moeten zijn, het wordt als observatiemodel en als planningsdocument gebruikt.

Doelgroep en niveau

Leerkrachten onderbouw primair onderwijs (groep 1-4), ib-ers. Verder zijn er geen specifieke vooropleidingseisen.

Maatwerk

Broers Onderwijsadvies kan maatwerktrajecten Zin in Lezen voor u uitvoeren.

Inspiratieavonden Zin in Lezen 16 en 17 april 2024

Interesse?
De avond/ avonden zijn interessant voor directie, IB/ kwaliteitscoördinator en leerkrachten.
Meld je aan door voor 9 april een mail te sturen aan info@kinderboekentuin.nl
of sbroers@broersonderwijsadvies.nl De avond/ avonden zijn kosteloos, als je je aanmeldt rekenen we
wél op je komst! Graag zien en spreken we jullie op 16 en/of 17 april om 19.00u!

Inspiratieavonden Zin in Lezen 16 en 17 april 2024 - flyer