LOOQIN

Implementatie van een procesgericht volgsysteem

LOOQIN PO (Primair Onderwijs) is een procesgericht kindvolgsysteem dat de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leren groeiproces. Het digitale instrument stelt de leerkracht in staat om overzichtelijke groepsgegevens en individuele gegevens van kinderen in te zien.

Om zorg direct te vertalen in concrete acties biedt LOOQIN PO een ruime inspiratiebron van interventies op basis van de 7 betrokkenheidsverhogende factoren. Dit zijn het werken aan een positief klasseklimaat, voortbouwen op mogelijkheden, werkelijkheidsnabijheid, activiteit, leerlinginitiatief, samen leren en expressie.

De samenvatting van het proces is eenvoudig, waardoor men in één oogopslag zicht heeft op alle kinderen!

Doelstellingen

  • Observeren en beoordelen van betrokkenheid.
  • Observeren en beoordelen van welbevinden.
  • Het gedachtegoed van procesgericht werken.
  • Observeren en beoordelen van competenties.
  • Vijf betrokkenheidsverhogende interventies.
  • Wetenschappelijk bewezen interventies.
  • Een stimulerende en passende leeromgeving creëren.
  • Je eigen leerkrachtstijl versterken.

Doelgroep en niveau

Deze training is bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs (PO). Verder zijn er geen specifieke vooropleidingseisen.

Duur van het traject

De training bevat drie bijeenkomsten van drie uur.

Aan te schaffen

LOOQIN:

€125,- eenmalig, inclusief btw.
€1,80 per leerling per jaar, inclusief btw.

Studiebelasting

Het volgen van drie studiebijeenkomsten en het lezen van literatuur en artikelen vraagt 15 uur.

Voorwaarden voor deelname

Deze training vindt plaats bij minimaal 8 deelnemers. Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

In overleg kunt u ook een begeleidingstraject op maat aanvragen.