Brein en ontwikkeling

Principes voor het zich ontwikkelende kinderbrein

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn meestal sterk gericht op praktische werkwijzen en methodes die ze dag in dag uit toepassen. In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze principes zijn gebaseerd op de werking van het zich ontwikkelende kinderbrein. Kennis van deze principes geeft richting aan de opvoeding en het ontwikkelen en leren van kinderen. Alles wat een kind leert, wordt immers mogelijk gemaakt door het brein en wordt daarin ook vastgelegd. Dit begint al voor de geboorte. Enkele principes zijn Trek in leren, voldoende rust en slaap, bewegen, aandacht voor spiegelneuronen. Deze principes zijn ontwikkeld door neurowetenschapper en voormalig docent, dr. Eric Jensen.

In deze cursus worden de principes die ten grondslag liggen aan de werking van het brein zoveel mogelijk toegepast, bijvoorbeeld energizers, verwerkingsactiviteiten. Deze cursus is ontwikkeld door Ab van den Bosch, ontwikkelaar van Kijk!

Broers Onderwijsadvies - Brein en ontwikkeling

Doelstellingen

  • Kennis maken met de 7 breinprincipes waarmee je de ontwikkeling van jonge kinderen effectief kunt ondersteunen
  • Kan je deze principes toepassen in de begeleiding van jonge kinderen
  • Weet je hoe deze principes te verklaren zijn vanuit de werking van het brein.

Doelgroep en niveau

Leerkrachten primair onderwijs (onderbouwgroepen). Verder zijn er geen specifieke vooropleidingseisen.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Studiebelasting

Volgen van de bijeenkomsten: 7,5 uur.
Lezen van artikelen en reflecteren op de praktijkopdrachten: 6 uur.

Maatwerk/vervolg

Ter verdieping en verbreding van bovengenoemd aanbod biedt Broers Onderwijsadvies ook bijeenkomsten op maat en individuele groepsbezoeken.