Basistraining VVE van Vier VVE

Iedereen dezelfde sterke basis

De Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat uit 12 dagdelen, biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan recent gestelde wettelijke eisen. Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren op speelse en gerichte wijze de ontwikkeling; dit is zeker belangrijk voor jonge kinderen met een risico op achterstanden.

Broers Onderwijsadvies - Vier VVE

Deze Basistraining VVE is in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld door de CED-Groep, OinO, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut (Vier VVE). Inmiddels wordt de training door steeds meer gemeenten als vereiste startkwalificatie VVE ingezet. Soms stellen gemeenten aanvullende eisen m.b.t. een specifiek VVE-programma. Dan is het mogelijk om na deze Basistraining VVE een koptraining voor de VVE-programma’s Startblokken-Basisontwikkeling of Uk&Puk te volgen bij Broers Onderwijsadvies.

Alleen het volgen van de modules 1 én 2 levert het certificaat op, mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Module 1 is bedoeld voor invalkrachten, tijdelijke krachten, of kan ingezet worden als bijscholing (afhankelijk van het beleid van de betreffende gemeente).

Doelstellingen

 • Deelnemers ontwikkelen een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Ze leren de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen en te stimuleren met sterke interactievaardigheden en spelkwaliteiten.
 • Deelnemers ontwikkelen vaardigheden om goed te kunnen kijken naar kinderen om daarop aan te sluiten met boeiende en uitdagende activiteiten, daardoor krijgen kinderen wat ze nodig hebben.
 • Het resultaat hiervan is dat deelnemers het volgende leren en in de praktijk kunnen toepassen:
  – spel als bron van leren en ontwikkeling te zien;
  – de drie V’s (Verkennen, Verbinden, Verrijken) te hanteren als educatief model;
  – kansen te zien, te benutten en te creëren om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling;
  – de speelleeromgeving als rijke bron en stimulans voor spelen en leren in te richten;
  – het management op hun groep goed te plannen;
  – te observeren en reflecteren op hun eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en uit te voeren (opbrengstgericht werken).

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches in de kinderopvang, voorschool, peuterspeelgroep.

Duur van het traject

Ongeveer 1 jaar.

Niveau

Minimaal MBO-niveau 3. Verder zijn er geen specifieke vooropleidingseisen.

Aan te schaffen studiemateriaal

De cursusmappen worden via Broers Onderwijsadvies geleverd.

Studiebelasting

Module 1 en 2: 12 dagdelen, in totaal 108 uur, voor training (42 uur), praktijkopdrachten en individuele scholing/coaching.

Kosten

Bij een trainingsgroep van minimaal 10 deelnemers bedraagt de cursusprijs per deelnemer € 1.990,-. Dit omvat de bijeenkomsten, de individuele scholing/ coaching, de feedback op de praktijkopdrachten en de cursusmap.

Locatie

In overleg.

Voorwaarden voor deelname

Het traject vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Maak een afspraak met Sandra