Gecertificeerde trainingen en scholing op maat

Kinderen zijn oprecht nieuwsgierig en hebben een sterke behoefte om de wereld te ontdekken. Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs (OGO) biedt dan ook geweldige mogelijkheden. Hoe kunt u als directeur of beleidsmaker zorgen dat OGO wordt geïmplementeerd en uitgevoerd binnen uw basisschool of organisatie? Door middel van training en scholing ondersteun ik u en uw professionals graag in dit proces.

Gecertificeerd trainer voor onderwijs en kinderopvang

Er zijn diverse training- en scholingsmogelijkheden op het gebied van ontwikkelingsgericht werken, waaronder standaardtrajecten die nodig zijn voor het behalen van erkende certificeringen. Ik organiseer gecertificeerde trainingen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Volgens de nieuwe (IKK) wetgeving dienen professionals die werken met kinderen met een VVE-indicatie, hier verplicht in geschoold te zijn.

Lees meer over mij »

Broers Onderwijsadvies - scholing

Scholing en (gecertificeerde) trainingen in het aanbod van Broers Onderwijsadvies

De (gecertificeerde) trainingen die ik organiseer binnen scholen en organisaties voor kinderopvang, vinden in veel gevallen plaats in kleine groepsverbanden. Ik bied de volgende trainingen en scholing aan:

  • Startblokken Basisontwikkeling (OGO), een tweejarig trainingstraject waarin professionals door middel van betekenisvolle spelactiviteiten werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Startblokken is een erkend VVE-programma.
  • Kaleidoscoop, deze training zet in op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Uitgangspunt is de intrinsieke motivatie van jonge kinderen en hun nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Kaleidoscoop is een erkend VVE-programma.
  • LOOQIN, een procesgericht kindvolgsysteem om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen, waarbij welbevinden en betrokkenheid gekoppeld worden aan competenties en prestaties.
  • Basistraining VVE van Vier VVE, in dit (circa) eenjarige traject ontwikkelen pedagogisch medewerkers een sterke basis in pedagogisch-didactisch handelen. Zij leren goed naar kinderen en hun ontwikkeling te kijken en aansluitend passende en uitdagende spelactiviteiten aan te bieden. De Basistraining VVE is een erkend programma door de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, mogelijk volgen er meer gemeenten.
  • “Zin in Lezen”: Leren lezen en schrijven op OGO-wijze, in deze scholing leert u de tien bouwstenen van Zin in Lezen kennen en praktisch toepassen in uw groepen 2, 3 (en 4).
  • Scholing is ook mogelijk bij de methodes: Schatkist, Kleuterplein, Peuterplein en Uk&Puk.  Uk&Puk is een erkend VVE-programma.
  • Brein en ontwikkeling, ingaand op diepe en sterke breinprincipes die gebaseerd zijn op de werking van het zich ontwikkelende kinderbrein. Kennis en toepassing van deze principes geven richting aan opvoeding, ontwikkeling en leren van jonge kinderen.

Situaties in onderwijs en kinderopvang die vragen om maatwerk

Wanneer een vraagstuk binnen het onderwijs of de kinderopvang vraagt om een specifieke aanpak, bied ik naast de scholingstrajecten ook advies en scholing op maat. In deze scholingsbijeenkomsten voor professionals worden actuele onderwerpen behandeld. Daarnaast is het mogelijk om op individueel niveau begeleiding in te zetten in de vorm van beeldcoaching.

Ontwikkelingsgericht werken en lerend spelen

Het doel van écht ontwikkelingsgericht werken is niet de methodiek, maar het jonge kind zelf centraal zetten in het proces van ontwikkelen en leren. Samen met professionals, zoals VVE coaches, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders en leerkrachten, wil ik goede ontwikkelingsresultaten realiseren. In de adviesfase kijken we samen naar wat er mogelijk en nodig is. In de praktijk krijgt dit vorm door het inzetten van thematische spel-, lees-, schrijf- en onderzoeksactiviteiten. Kinderen leren spelenderwijs nu eenmaal veel meer en het zorgt ervoor dat ze gemotiveerd, nieuwsgierig, en dus leergierig blijven.

Broers Onderwijsadvies - CRKBO_Instelling
bubbles wit

“In 2018 hebben we een VVE-scholing op maat van Sandra gehad, ter verdieping en uitbreiding van het werken met 'Startblokken'. Haar aanpak was erg persoonlijk, ze voelde precies aan wat er in het team leefde en kon dit goed verwoorden. Iedere bijeenkomst werd aangepast aan ons team en de ervaringen op de werkvloer, waardoor we de kennis direct in de praktijk konden toepassen. Dit schooljaar hebben we weer afspraken met haar gemaakt over scholing en mentorschap.”

Team van De Paddestoel | Geertruidenberg