Schatkist

Schatkist is een veel gebruikt pakket in de groepen 1-2 van het basisonderwijs. Het omvat een geïntegreerd aanbod van alle ontwikkelingsgebieden en alle tussendoelen komen spelenderwijs aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie. Schatkist werkt met ankers; er wordt in een herkenbare context een serie betekenisvolle activiteiten aangeboden (vb.: uitvinden, gezondheid, familie). Binnen deze methode heeft de leerkracht de ruimte om eigen keuzes te maken.
Schatkist vormt een doorgaande leerlijn met Uk en Puk (voor kinderen tot 4 jaar) en Veilig Leren lezen.

Het traject:
Een traject Schatkist wordt op maat samengesteld in overleg en passend bij uw specifieke vragen en situatie.

Doelgroep:
Dit traject is bedoeld voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van het PO.