Privacyverklaring

Broers Onderwijsadvies, gevestigd aan de Weerschijnvlinder 2 4814 VA te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Broers Onderwijsadvies is bereikbaar via de op deze site vermelde contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Broers Onderwijsadvies verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (factuur/bezoekadres van de betreffende organisatie)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Broers Onderwijsadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Telefonisch contact op te nemen met u als u daar om verzoekt en/of schriftelijke benadering (per e-mail).
 • Het verzenden van de offerte.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
 • Uitvoeren van dienstverlening op locatie.
 • Het verzenden van de factuur.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten, producten en actuele ontwikkelingen gerelateerd aan de dienstverlening van Broers Onderwijsadvies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Broers Onderwijsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Broers Onderwijsadvies) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Broers Onderwijsadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast kan er een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld debiteuren- en crediteurenadministratie gedurende 7 jaar (conform de Wet op de Rijksbelastingen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Broers Onderwijsadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Broers Onderwijsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Broers Onderwijsadvies gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Via Google Analytics worden gegevens verzameld die inzicht geven in het gebruik van onze website. Daartoe hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network. Wij delen in geen geval privacygevoelige gegevens met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Broers Onderwijsadvies en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sbroers@broersonderwijsadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Broers Onderwijsadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Broers Onderwijsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een beveiligde website/gegevensdragers, authenticatie e.d. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via sbroers@broersonderwijsadvies.nl of neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Broers Onderwijsadvies, de heer J.C. de Vries, bereikbaar via telefoonnummer 06 58 91 68 61.

bubbles wit

“Sandra is een prettige partner om mee samen te werken! Ze is betrokken, heeft veel vakkennis, is accuraat en kan doorpakken. Ze heeft onze onderbouw in ontwikkeling gezet. Onze leerlingen kunnen nu werken vanuit een betekenisvolle leeromgeving, waarbij betrokkenheid en welbevinden centraal staat.”

Janneke Heesakkers l OBS De Blaak Tilburg