Peuterplein & KleuterpleinPeuterplein

Peuterplein en Kleuterplein zijn integrale programma’s voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Beide programma’s richten zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema’s en Kleuterplein rondom 16 thema’s. Elk thema bevat spelactiviteiten voor 3 tot 4 weken. De activiteiten binnen de thema’s worden aangeboden volgens de cyclus van thematisch werken uit de Taallijn VVE. Naast talige activiteiten worden ook activiteiten aangeboden op het gebied van rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de activiteiten is differentiatie mogelijk en er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waardoor er veel aandacht is voor interactie.

In oktober 2015 heeft de Erkenningscommissie Interventies van het NJI Peuterplein en Kleuterplein erkend als een goed onderbouwd volledig integraal VVE-programma.

Het traject:

Een traject Peuterplein en/of Kleuterplein wordt op maat samengesteld in overleg en passend bij uw specifieke vragen en situatie.

Doelgroep:

Dit traject is bedoeld voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van het PO en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voorschool.

Malmberg  Kleuterplein