Maak kennis met Sandra Broers

Jonge kinderen en de manier waarop zij zich spelend ontwikkelen heeft mij altijd enorm geboeid. Ik vind het prachtig om te zien hoe snel kinderen zich ontwikkelen wanneer je meegaat in hun spel en hierop aansluit. Dit schept kansen om het spel uit te breiden en te verrijken. Betekenisvolle thema’s, spelactiviteiten, onderzoeksactiviteiten en situaties samen met kinderen creëren, waarmee de intrinsieke motivatie van kinderen wordt aangesproken, daar word ik echt blij van. Dit is Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs.

Door thematisch rollenspel, spelactiviteiten en onderzoeksactiviteiten ontwikkelen en leren, waardoor kinderen ook taal, lees- en rekenvaardig worden

Mijn kracht en onderscheidend vermogen liggen in mijn visie op ontwikkelingsgericht werken en ‘de ontwikkelingsgerichte pedagogiek en didactiek voor taal, lezen en schrijven voor jonge kinderen en de zogeheten brede ontwikkeling’.

Voor de allerjongste kinderen in de kinderopvang betekent dit dat spelontwikkeling, het ontwikkelen van rollenspel, de taalontwikkeling, de gehele brede ontwikkeling centraal staan in rijke thema’s. Pedagogisch medewerkers verbreden en verdiepen activiteiten, bieden veel kansen waardoor ontwikkeling plaatsvindt.

In het basisonderwijs zie ik nog vaak dat de kloof tussen de groepen 1- 2 en 3-4 groot is. Kinderen leren en ontwikkelen niet in losse vakken en technieken, maar in een samenhangende betekenisvolle thematische context waarin spel de hoofdrol heeft. Direct verbonden aan mondelinge taal, lezen, schrijven en rekenen. Dit ontbreekt vaak. Kinderen verliezen hun motivatie omdat echte en directe toepassing van lezen en rekenen, in voor hen boeiende onderwerpen, ontbreekt. Uit de ontwikkelingspsychologie blijkt dat kinderen in groep 3 (en ook 4) net zo ontwikkelen en leren als jongere kinderen. Geleidelijk aan ontwikkelt zich meer en meer belangstelling voor onderzoeken en raakt het thematisch (rollen)spel op de achtergrond. Door het samen bedenken en uitvoeren van interessante onderzoeksactiviteiten zetten kinderen schoolse vaardigheden in, om meer te weten te komen over hun vragen. Lezen, schrijven en rekenen zijn nodig om informatie te vinden, te selecteren, vast te leggen en te presenteren aan de groep. De leerkracht heeft hierbij een essentiële rol, door afgestemde interactie en instructie. Dat betekent bijvoorbeeId voor kinderen in groep 3 dat tijdens elke activiteit aandacht is voor motivatie, begrip, betekenis en techniek (het zgn. MBTW model), ook bij lezen en rekenen. Instructie voor lezen is nodig, om het direct daarna functioneel en zinvol in te zetten, te oefenen en toe te passen. Het creëren van een rijke thematische context, waarbij veel interessante materialen én veel boeken aanwezig zijn, is noodzakelijk.

Ik adviseer en begeleid scholen om thematisch spel, spelactiviteiten en onderzoeksactiviteiten te realiseren binnen passende thema’s. Onderwijs in groep 1-8 moet uitgaan van belangstelling en interesses van kinderen, door deze als bron in te zetten voor zinvol en doelgericht thematisch betekenisvol onderwijs. Het levert op dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan waarbij taal, schrijven, lezen en rekenen intensief ingezet worden.

Naast officieel gecertificeerde scholing lever ik ook maatwerk aan onderwijsprofessionals en individuele professionele ontwikkeling in de groep door middel van beeldcoaching.

Rijke kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingsgerichte educatie

Na het afronden van de PABO en de Opleiding Logopedie ben ik jarenlang werkzaam geweest als leerkracht, logopedist en ambulant dienstverlener in het Speciaal Onderwijs, cluster 2 voor kinderen met communicatieve problemen (TOS, slechthorend, doof). Daarnaast studeerde ik Onderwijskunde aan de Open Universiteit, waarna ik 15 jaar als onderwijsadviseur heb gewerkt bij onderwijsadviesorganisaties. De eerste jaren lag mijn focus op het gehele basisonderwijs en deze werd daarna verlegd naar het jonge kind en taal-lezen. Zo ben ik gecertificeerd adviseur en trainer ‘Startblokken-Basisontwikkeling’, ‘OGO’, ‘Kaleidoscoop’, ‘Zin in Lezen’ en ‘Basistraining VVE’. In 2014 besloot ik om zelfstandig verder te gaan als onderwijsadviseur, met een onveranderde focus op de ontwikkeling van het jonge kind.

Wat is mijn missie?

Bewustwording creëren binnen de kinderopvang en basisscholen op het gebied van ontwikkelingsgerichte kinderopvang en onderwijs: ‘hoe ontwikkelen en leren jonge kinderen werkelijk en wat is daarvoor nodig?’. Spel- en taal-lees-rekenontwikkeling zijn daarmee volledig verbonden en geïntegreerd. Ik adviseer beleidsmakers, directeuren, coördinatoren in de kinderopvang en onderbouw van de basisschool bij het vormgeven van onderwijs in de praktijk. Ik help onderwijsprofessionals bij het verder benutten van kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Sandra-Broers
over sandra

Waarom kiezen voor Sandra?

  • Vertrouwen in de nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie van kinderen om de wereld te willen ervaren en kennen.
  • Focus op ontwikkelingsgericht werken, waaraan de taal-lees-rekenontwikkeling bij jonge kinderen natuurlijk en onlosmakelijk verbonden is.
  • Uitgaan van de ontwikkelkracht en mogelijkheden van kinderen, in plaats van dat wat er nog ontbreekt.
  • Overtuigd van de kracht van lerend spelen, door middel van betekenisvolle thema’s, speel- en onderzoeksactiviteiten en situaties.
  • Vertrouwen in ontwikkelkracht en drive van professionals. Gelooft in voortbouwen op de competenties en vaardigheden van professionals. Niet de les lezen, maar samen bekijken wat werkt en wat nodig is.
  • Betrokken en gedreven om van ieder project een succes te maken.
  • Inspirerend en authentiek.
bubbles wit

“Sandra is erg betrokken in de groep en biedt goede begeleiding en uitleg. Echt een cursus die over de praktijk gaat. Het waren fijne bijeenkomsten met uitgebreide informatie, filmpjes en duidelijke voorbeelden. De terugkoppeling van praktijkopdrachten in de cursusgroep waren steeds erg prettig, zo doe je ook ideeën van anderen op! Daarnaast waren de locatiebezoeken waardevol, je krijgt direct feedback waar je weer mee verder kunt!”

Pedagogisch Medewerkers | TREMA Kinderopvang en HOPPAS Kinderopvang