Over Sandra Broers

Na de PABO en opleiding Logopedie heb ik een aantal jaren in het Speciaal Onderwijs gewerkt als leerkracht, logopedist en ambulant dienstverlener. Om meer kennis en vaardigheden op te bouwen heb ik Onderwijskunde aan de Open Universiteit gestudeerd. Daarna heb ik als onderwijsadviseur bijna 15 jaar gewerkt bij  Edux Onderwijsadvies (en voorgangers) te Breda. Aanvankelijk als adviseur basisonderwijs, vanaf 2002 als adviseur / specialist jonge kind.

In het kader van passend onderwijs heb ik samen met teams een planmatig beredeneerd aanbod ontwikkeld om dit vervolgens te koppelen aan themaplanningen met een geïntegreerd groepsplan. Ik ben betrokken geweest bij VVE-trajecten als gecertificeerd trainer Startblokken- Basisontwikkeling, Kaleidoscoop en Ko-totaal (m.n. Uk & Puk). Ook heb ik maatwerktrajecten ontwikkeld op het terrein van keuze en implementatie van kindvolgsystemen. Ondersteunen en coachen van management, VVE-coaches, leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het implementeren van innovaties.

Sinds november 2014 zet ik dit werk als zelfstandig onderwijsadviseur voort, met als specialisme “het jonge kind in het primair onderwijs en in voorschoolse organisaties”. Daarbij werk ik samen met verschillende opdrachtgevers en samenwerkingspartners aan nieuwe projecten. Om de kwaliteit van trajecten te waarborgen investeer ik in samenwerkingsrelaties en eigen professionalisering.

drs. Sandra Broers

drs. Sandra Broers