Adviesrol binnen de voor- en vroegschoolse educatie

Binnen de kinderopvang en basisscholen is ontwikkelingsgericht spelen en leren een belangrijk item. In mijn visie is deze term pas treffend wanneer het jonge kind ook daadwerkelijk centraal staat, in plaats van de methode. Bent u beleidsmaker, directeur, intern begeleider, manager, VVE-coach of coördinator binnen de voorschool of het basisonderwijs? Graag creëer ik, samen met u, professionals en leerkrachten binnen uw organisatie, geweldige ontwikkelingskansen voor jonge kinderen in de leeftijd 2 tot en met 7.

Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs

In de praktijk wordt nog veel gebruik gemaakt van top-downmodellen binnen het onderwijs, waarin de methode het uitgangspunt vormt en nog wel eens voorbijgegaan wordt aan de interesses, de ervaringen en het ontwikkelingsniveau van het kind zelf. Een gemiste kans als je het mij vraagt, want jonge kinderen ontwikkelen zich zoveel beter wanneer activiteiten voor hen betekenisvol zijn en aansluiten bij hun belangstelling. Deze andere kijk op didactiek en pedagogiek heeft een positief effect op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Broers Onderwijsadvies - advies

Betekenisvolle activiteiten voor een vloeiende ontwikkeling

Er bestaat nog een grote kloof in de overgang van groep 2 naar 3, plotseling moeten kinderen ‘echt leren’ en bijna de hele dag aan hun tafeltje zitten. Door zicht te krijgen op hun beleving, het ontwikkelingsniveau van kinderen en hoe zij leren, kunnen we samen de kloof verkleinen. We zetten thema’s centraal waaraan diverse betekenisvolle speel -lees en onderzoeksactiviteiten worden gekoppeld, waarbij ook instructie en leestechniek de aandacht krijgen die nodig is. Een kind dat lezen en schrijven niet leuk vindt en er niet goed in is, wordt op andere manieren getriggerd, middels thematisch, betekenisvol en onderzoekend onderwijs. Zo kunnen we in de klas een dierentuin nabouwen, een plattegrond ontwerpen en borden maken met informatieve teksten over de dieren. Lezen, schrijven en rekenen worden hierdoor functionele activiteiten en zo raakt het kind intrinsiek gemotiveerd. We maken leren leuk, effectief en ook opbrengstgericht.

Het belang van taalvaardigheid

Goede taalvaardigheid heeft een positieve invloed op de (denk)ontwikkeling van jonge kinderen. Ons hele onderwijs en de maatschappij zijn sterk gericht op een goede beheersing van taal en leesvaardigheid. Leerkrachten krijgen bovendien vaak te maken met kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is. In de ontwikkelingsgerichte didactiek voor het lezen en schrijven, worden taalvaardigheid en woordenschatontwikkeling gekoppeld aan betekenisvolle, thematische spel- en onderzoeksactiviteiten, ook kinderen met een andere moedertaal sluiten zich hier gemakkelijk bij aan door de herkenbaarheid van situaties. Het is fantastisch dat de interesse in taal en boeken bij kinderen al vanaf een hele jonge leeftijd gewekt kan worden.

Onderwijsadvies bij verschillende vraagstukken

Binnen uw onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie heeft u geregeld te maken met kwesties of vraagstukken, die om een nadere verkenning vragen. Ik ga graag met u rond de tafel om te bespreken welke vraag u graag wilt verkennen en oplossen, waarbij kennis en vaardigheden van uw professionals aandacht krijgen en verder kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld, door middel van:

Broers Onderwijsadvies - CRKBO_Instelling
bubbles wit

“Sandra is een prettige partner om mee samen te werken! Ze is betrokken, heeft veel vakkennis, is accuraat en kan doorpakken. Ze heeft onze onderbouw in ontwikkeling gezet. Onze leerlingen kunnen nu werken vanuit een betekenisvolle leeromgeving, waarbij betrokkenheid en welbevinden centraal staat.”

Janneke Heesakkers l OBS De Blaak Tilburg