Adviesrol binnen de voor- en vroegschoolse educatie

Binnen de kinderopvang en basisscholen is ontwikkelingsgericht spelen en leren een belangrijk item. In mijn visie is deze term pas treffend wanneer het jonge kind ook daadwerkelijk centraal staat, in plaats van de methode. Bent u beleidsmaker, directeur, intern begeleider, manager, VVE-coach of coördinator binnen de voorschool of het basisonderwijs? Graag creëer ik, samen met u, professionals en leerkrachten binnen uw organisatie, geweldige ontwikkelingskansen voor jonge kinderen.

Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs

In de praktijk wordt nog veel gebruik gemaakt van top-down modellen binnen het onderwijs, waarin de methode het uitgangspunt vormt en nog wel eens voorbijgegaan wordt aan de interesses, de ervaringen en het ontwikkelingsniveau van het kind zelf. Een gemiste kans als je het mij vraagt, want jonge kinderen ontwikkelen zich zoveel beter wanneer activiteiten voor hen betekenisvol zijn en aansluiten bij hun belangstelling. Gevolgd door verbreding en verdieping. Deze andere kijk op didactiek en pedagogiek heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.

Broers Onderwijsadvies - advies

Betekenisvolle activiteiten voor een vloeiende ontwikkeling

Er bestaat nog steeds een (grote) kloof in de overgang van groep 2 naar 3, plotseling moeten kinderen ‘echt leren’ en bijna de hele dag aan hun tafeltje zitten. Door zicht te krijgen op hun beleving, het ontwikkelingsniveau van kinderen en hoe zij leren, kunnen we samen de kloof verkleinen. We zetten thema’s centraal waaraan diverse betekenisvolle speel -lees en onderzoeksactiviteiten worden gekoppeld, waarbij ook instructie en leestechniek de aandacht krijgen die nodig is (het MBTW model). Een kind dat lezen en schrijven niet leuk vindt en er niet goed in is, wordt op andere manieren getriggerd, middels thematisch, betekenisvol en onderzoekend onderwijs. Zo kunnen we in de klas een dierentuin nabouwen, een plattegrond ontwerpen en borden maken met informatieve teksten over de dieren. Mondelinge taal, lezen, schrijven en rekenen worden hierdoor functionele activiteiten en zo raakt het kind intrinsiek gemotiveerd. We maken leren leuk, effectief en ook opbrengstgericht.

Het belang van taal-en leesvaardigheid

Goede taalvaardigheid heeft een positieve invloed op het welbevinden en de (denk)ontwikkeling van jonge kinderen. Ons hele onderwijs en de maatschappij zijn sterk gericht op een goede beheersing van mondelinge taal- en leesvaardigheid. Er zijn nogal wat kinderen die minder kansrijk zijn om deze vaardigheden te verwerven. Ook krijgen leerkrachten vaak te maken met kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is. Goed en passend onderwijs vormt de sleutel!

In de ontwikkelingsgerichte didactiek voor het lezen en schrijven, worden mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en woordenschatontwikkeling verbonden aan betekenisvolle, thematische spel- en onderzoeksactiviteiten in een rijke speelleer- en leesomgeving. Ook kinderen met een andere moedertaal krijgen hierbij alle kansen tot ontwikkeling door de herkenning van situaties. Het is fantastisch dat de interesse in taal en boeken bij alle kinderen al vanaf een hele jonge leeftijd gewekt kan worden. Door het stimuleren van deze intrinsieke motivatie worden én blijven kinderen betere taalgebruikers en lezers.

Onderwijsadvies bij verschillende vraagstukken

Binnen uw onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie heeft u geregeld te maken met kwesties of vraagstukken, die om een nadere verkenning vragen. Ik ga graag met u rond de tafel om te bespreken welke vraag u graag wilt verkennen en oplossen, waarbij kennis en vaardigheden van uw professionals aandacht krijgen en verder kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld, door middel van:

Broers Onderwijsadvies - CRKBO_Instelling
bubbles wit

“Sandra is een prettige partner om mee samen te werken! Ze is betrokken, heeft veel vakkennis, is accuraat en kan doorpakken. Ze heeft onze onderbouw in ontwikkeling gezet. Onze leerlingen kunnen nu werken vanuit een betekenisvolle leeromgeving, waarbij betrokkenheid en welbevinden centraal staat.”

Janneke Heesakkers l OBS De Blaak Tilburg