Advies en Maatwerk

Broers Onderwijsadvies & Coaching werkt graag aan trajecten op maat. Vragen en kwesties op basisscholen en organisaties van voorscholen kunnen aanleiding zijn om gezamenlijk een traject te ontwerpen passend bij de specifieke doelen en ontwikkelbehoeften van de organisatie.

Broers Onderwijsadvies & Coaching is een specialist in de volgende onderwerpen:

 • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen (basisschool en voorschool)
 • Kindvolgsystemen
 • Klassenmanagement en organisatie
 • Effectieve instructie bij jonge kinderen
 • Executieve functies bij jonge kinderen
 • Coöperatief leren met jonge kinderen
 • Taal en geletterdheid bij jonge kinderen
 • Spel, motor van ontwikkeling
 • Spel als spil van activiteiten
 • Spelbegeleiding
 • Coachen van een team of individu
 • Managementondersteuning in het kader van visie, missie, implementatie jonge kind onderwerpen

Graag ga ik met u in gesprek om mogelijkheden en kansen te verkennen.

Meetlint