Maak direct een afspaak met Sandra: Bel 06 23 06 83 97 of mail naar sbroers@broersonderwijsadvies.nl

Samen sterk voor het jonge kind

Zoek resultaten voor

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Broers Onderwijsadvies Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61745928   Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: BOA: Broers Onderwijsadvies, de gebruiker van de algemene voorwaarden OPDRACHTGEVER: de wederpartij van BOA Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening…

Lees meer

Brein en ontwikkeling

Broers Onderwijsadvies - scholing

Brein en ontwikkeling Principes voor het zich ontwikkelende kinderbrein Leerkrachten in het basisonderwijs zijn meestal sterk gericht op praktische werkwijzen en methodes die ze dag in dag uit toepassen. In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze principes…

Lees meer

Zin in lezen

Broers Onderwijsadvies - scholing

Brein en ontwikkeling Principes voor het zich ontwikkelende kinderbrein Leerkrachten in het basisonderwijs zijn meestal sterk gericht op praktische werkwijzen en methodes die ze dag in dag uit toepassen. In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze principes…

Lees meer

Basistraining VVE van Vier VVE

Broers Onderwijsadvies - scholing

Brein en ontwikkeling Principes voor het zich ontwikkelende kinderbrein Leerkrachten in het basisonderwijs zijn meestal sterk gericht op praktische werkwijzen en methodes die ze dag in dag uit toepassen. In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze principes…

Lees meer

LOOQIN

Broers Onderwijsadvies - scholing

Brein en ontwikkeling Principes voor het zich ontwikkelende kinderbrein Leerkrachten in het basisonderwijs zijn meestal sterk gericht op praktische werkwijzen en methodes die ze dag in dag uit toepassen. In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze principes…

Lees meer

Kaleidoscoop

Broers Onderwijsadvies - scholing

Brein en ontwikkeling Principes voor het zich ontwikkelende kinderbrein Leerkrachten in het basisonderwijs zijn meestal sterk gericht op praktische werkwijzen en methodes die ze dag in dag uit toepassen. In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze principes…

Lees meer

Startblokken Basisontwikkeling (OGO)

Broers Onderwijsadvies - scholing

Brein en ontwikkeling Ontwikkelingsgericht onderwijs, dat gun je elk kind! Leerkrachten in het basisonderwijs zijn meestal sterk gericht op praktische werkwijzen en methodes die ze dag in dag uit toepassen. In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze…

Lees meer

Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Broers Onderwijsadvies Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61745928   Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: BOA: Broers Onderwijsadvies, de gebruiker van de algemene voorwaarden OPDRACHTGEVER: de wederpartij van BOA Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening…

Lees meer

Scholing

Brein en ontwikkeling De kern van Kaleidoscoop is actief leren: kinderen leren en ontwikkelen zich door actief betrokken te zijn op mensen, gebeurtenissen en ideeën. De professionals ondersteunen het actief leren. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hanteren de ontwikkelingsgebieden/sleutelervaringen om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen (observatie) en om de volgende stap in de ontwikkeling…

Lees meer

Beeldcoaching

Sterke professionele ontwikkeling met beeldcoaching Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dit is dan ook de kracht van beeldcoaching bij de begeleiding van professionals in het onderwijs en de kinderopvang. Door de beelden samen met de professional te bekijken en analyseren, komen we snel tot de kern. Wat gaat er allemaal goed, wanneer reageren…

Lees meer