Algemene Voorwaarden Broers Onderwijsadvies Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61745928   Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: BOA: Broers Onderwijsadvies, de gebruiker van de algemene voorwaarden OPDRACHTGEVER: de wederpartij van BOA Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening…

Lees meer
Broers Onderwijsadvies - scholing

Brein en ontwikkeling Principes voor het zich ontwikkelende kinderbrein Leerkrachten in het basisonderwijs zijn meestal sterk gericht op praktische werkwijzen en methodes die ze dag in dag uit toepassen. In deze cursus gaat het niet alleen om praktische werkwijzen en didactische werkvormen, maar juist om diepere, sterkere principes die hieraan ten grondslag liggen. Deze principes…

Lees meer
Broers Onderwijsadvies - scholing

Zin in Lezen: leren lezen en schrijven op OGO-wijze Spelverhalen als basis voor zinvolle lees- en schrijfactiviteiten Vaak lijkt technisch lezen in groep 3 meer op een wedstrijd DMT-lezen dan op lekker lezen met veel plezier. Technisch lezen lijkt een doel op zich geworden, waardoor kinderen hun betrokkenheid en motivatie voor lezen verliezen. Steeds meer…

Lees meer
Broers Onderwijsadvies - scholing

Basistraining VVE van Vier VVE Iedereen dezelfde sterke basis De Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat uit 12 dagdelen, biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan recent gestelde wettelijke eisen. Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het…

Lees meer
Broers Onderwijsadvies - scholing

LOOQIN Implementatie van een procesgericht volgsysteem LOOQIN PO (Primair Onderwijs) is een procesgericht kindvolgsysteem dat de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leren groeiproces. Het digitale instrument stelt de leerkracht in staat om overzichtelijke groepsgegevens en individuele gegevens van kinderen in te zien. Om zorg direct…

Lees meer
Broers Onderwijsadvies - scholing

Kaleidoscoop Speciale aandacht voor taalontwikkeling Kaleidoscoop is een erkend en wetenschappelijk onderbouwd VVE-programma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Uitgangspunt is het actief spelende en zich ontwikkelende, lerende kind. Kaleidoscoop geeft duidelijke aanwijzingen voor het didactisch handelen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Het programma is geschikt…

Lees meer
Broers Onderwijsadvies - scholing

Startblokken Basisontwikkeling Ontwikkelingsgericht onderwijs, dat gun je elk kind! Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan (Voor -en Vroegschoolse Educatie, VVE) om de brede ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Het wil dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich niet alleen richten op een aanbod van taal –en rekenoefeningen, maar laat hen aangrijpingspunten zoeken bij…

Lees meer

Privacyverklaring Broers Onderwijsadvies, gevestigd aan de Weerschijnvlinder 2 4814 VA te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Broers Onderwijsadvies is bereikbaar via de op deze site vermelde contactpagina. Persoonsgegevens die wij verwerken Broers Onderwijsadvies verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan…

Lees meer

Gecertificeerde trainingen en scholing op maat Kinderen zijn oprecht nieuwsgierig en hebben een sterke behoefte om de wereld te ontdekken. Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang en het onderwijs (OGO) biedt dan ook geweldige mogelijkheden. Hoe kunt u als directeur of beleidsmaker zorgen dat OGO wordt geïmplementeerd en uitgevoerd binnen uw basisschool of organisatie? Door middel…

Lees meer

Sterke professionele ontwikkeling met beeldcoaching Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dit is dan ook de kracht van beeldcoaching bij de begeleiding van professionals in het onderwijs en de kinderopvang. Door de beelden samen met de professional te bekijken en analyseren, komen we snel tot de kern. Wat gaat er allemaal goed, wanneer reageren…

Lees meer